ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

Sözleşmenin Tarafları

Çözüm Kendimiz web adresi kısaca “cozumkendimiz.com” olarak, işbu sözleşmede taraflardan www.cozumkendimiz.com internet adresindeki içeriği kullanmak üzere üye olan gerçek veya tüzel kişiler kısaca “DANIŞAN” olarak, yardıma ihtiyaç duyduğunuz alanlardaki danışmanlığı gerçekleştiren kişiler kısaca “DANIŞMAN” olarak anılacaktır. 

2- Tanımlar 

DANIŞAN (Üye) : cozumkendimiz.com sitesinde, profil bilgilerini doldurmuş ve bu belirttiği bilgilerin doğru olduğunu ve 18 yaşından büyük olduğunu kabul ve taahhüt etmiş, iş bu SÖZLEŞME’yi kabul ederek cozumkendimiz.com hizmetlerinden faydalanma isteğini beyan etmiş kişilerdir. 

DANIŞMAN (Danışmanlığı gerçekleştiren kişi): cozumkendimiz.com sitesinde profil bilgilerini doldurmuş ve bu belirttiği bilgilerin doğru olduğunu ve 18 yaşından büyük olduğunu kabul ve taahhüt etmiş, cozumkendimiz.com hizmet sözleşmesini kabul etmiş, hizmet vermek istediğini beyan etmiş kişilerdir. 

BİREYSEL DANIŞMANLIK: cozumkendimiz.com sitesindeki “Online Bireysel Danışmanlık” hizmetini temsil eder.

GRUP DANIŞMANLIK: cozumkendimiz.com sitesindeki “Online Grup Danışmanlık” hizmetini temsil eder.

3-Genel Hükümler 

3.1 cozumkendimiz.com sitesinin sağladığı danışmanlık hizmetinden yararlanmadan önce işbu sözleşmeyi okuyup kabul etmeniz gerekmekte olup, üyeliğini başlatmış olan her DANIŞAN aşağıdaki sözleşmenin mevcut tüm şartlarını kabul etmiş sayılır. 

3.2 Aşağıdaki hak ve yükümlülükler hem DANIŞAN hem DANIŞMAN için geçerlidir. 

3.3 Online danışmanlık hizmeti sunan cozumkendimiz.com’un amacı; DANIŞAN tarafından görüntülü, sesli ve yazılı iletişim kanalları ile kişiye ihtiyaç duyulan destekleyici danışmanlık hizmeti sağlamaktır.

3.4 Online danışmanlık hizmeti doğrudan ya da dolaylı ruh hastalıkları ile ilgili teşhis(tanı) ve tedavi amacı içermemekle birlikte tıbbi bir tedavi hizmeti değildir. İlaç tedavisine başlama, doz ayarlama veya ilaç tedavisini bırakma gibi uygulamalar yapılmaz. 

3.5 Siteye ÜYE (DANIŞAN) olabilmek için; reşit olmak (18 yaşını doldurmuş olmak), kendi kararlarını alabilme ve uygulayabilmesinde engel olabilecek, kanuni olarak vesayet gerektirebilecek bir durumunun olmaması, daha önce herhangi bir sebeple cozumkendimiz.com tarafından üyelikten uzaklaştırılmamış olmak, herhangi başka bir yasal sebeple cozumkendimiz.com ile bu SÖZLEŞME’nin hükümlerine baştan aykırı düşmek gibi üyeliği engelleyecek bir duruma sahip olmamak, kullanıcı adı seçiminde genel ahlak kurallarına uymak ve telif hakkı, marka veya ticari unvanları ihlal eden bir durum taşımamak gerekmektedir. 

3.6 Bireyin yasal olarak reşit olmaması durumunda (18 yaşından küçük), ağır ruhsal bozukluklarda, psikoterapi gerektiren durumlarda, ilaç tedavisini gerektiren psikiyatrik sorunlarda, kişinin intihar riski taşıması durumlarında ve mevzuat açısından suç unsuru içeren durumlarda danışmanlık hizmeti verilmez. Online danışmanlık hizmeti almak isteyenler yukarıda sayılan durumların içinde olmadıklarını, Online danışmanlık hizmetinin sınırlarının farkında olduklarını kabul etmiş sayılırlar. Danışanın yaşı vs. gibi önemli hususlarda DANIŞMANı yanılttığı durumlarda doğabilecek herhangi bir sorundan DANIŞMAN ve cozumkendimiz.com sitesi sorumlu değildir. Böyle bir durum fark edildiğinde DANIŞMANın hizmeti kesme ve ücreti iade etmeme hakkı bulunmaktadır. 

3.7 “Online Bireysel Danışmanlık” hizmeti kişiseldir. Sitede “Bireysel Danışmanlık Hizmeti” olarak yer alan kullanım paketlerinin ücreti tek kullanıcının kullanımını kapsamaktadır ve kullanım hakkı üçüncü şahıs ve kurumlara devredilemez. Kişinin bilgi ve talebi dışında eşi, kardeşi, aile üyelerinden herhangi biri veya başkası tarafından danışmanlık hizmet alımı veya üyeliği gerçekleştirilemez. Bir gerçek kişinin veya kurumun cozumkendimiz.com sitesinde sadece tek bir hesabı olabilir. Mükerrer açılan hesaplar, uyarı yapılmaksızın cozumkendimiz.com sitesi tarafından kapatılır. 

3.8 cozumkendimiz.com üzerinden danışmanlık hizmeti alırken girilmesi gerekli ad, soyad, telefon vs. bilgileri tam ve eksiksiz girilmelidir. İşbu bilgilerin gizlilik yükümlülüğü cozumkendimiz.com sitesine aittir. Üye olurken verilen bilgilerin eksik veya hatalı olması nedeniyle meydana gelecek aksaklıklardan cozumkendimiz.com sorumlu değildir. Girilen kişisel bilgilerin güncel ve doğru olduğu DANIŞAN tarafından kabul ve taahhüt edilir. Bu bilgilerin eksikliği ve/veya doğruluğundan emin olunamadığı durumlarda cozumkendimiz.com sitesi DANIŞAN’ın hizmetini sonlandırma hakkına sahiptir. cozumkendimiz.com ile iletişimde bulunmak için sağlanan iletişim kanallarının güvenliğini sağlamak DANIŞAN’ın sorumluluğundadır. 

3.9 Üyeler, cozumkendimiz.com üyelerinin bütün iletişim bilgilerini indirim, kampanya, güncelleme veya gerekli olacak herhangi bir duyuru için bilgilendirme amaçlı kullanma hakkına sahip olduğunu kabul eder. 

3.10 DANIŞAN’lar üye hesaplarının üye ismi ve üye şifresi gibi giriş bilgilerini üçüncü kişilerle paylaşamaz, hesaplarına üçüncü kişilerin girmesine izin veremez. Üye bilgilerinin üyenin ihmali dolayısıyla yetkisiz kişilerce okunmasında veya değiştirilmesinden dolayı gelebilecek zararlardan cozumkendimiz.com sorumlu değildir. Tüm üyelik işlemleri ile üye bilgilerinin güncellenmesi gibi üye hesabındaki tüm işlemler sadece bizzat üye tarafından yapılabilir. Hesabınız üzerinden gerçekleşen tüm aktiviteler, şifre ve kullanıcı adınızı paylaştığınız üçüncü şahıslarınki de dahil olmak üzere DANIŞAN’ın sorumluluğundadır. 

3.11 Online danışmanlık hizmeti seansları görüntülü (video seans) olarak gerçekleştirilir. “Online Bireysel Danışmanlık” seans süresi minimum 30 dk olmak üzere birden çok seans satın alınarak tercih edilebilir.

“Online Grup Danışmanlık” hizmetleri ise; cozumkendimiz.com sitesi üzerinde duyurulan seans sürelerinde gerçekleştirilir. 

3.12 cozumkendimiz.com üye seçiminde tek taraflı inisiyatife sahiptir. Siteye dilediği kişileri üye yapmak, dilediklerini üye olarak kabul etmemek veya üyelikten çıkarmak ya da üyelerinin dilediğine dilediği “Online Bireysel Danışmanlık” ve “Online Grup Danışmanlık” olanaklarından faydalanma hakkı verme hakkını mahfuz tutmaktadır. DANIŞAN da dilediği zaman tamamen sistemden ayrılma hakkına sahiptir. 

3.13 cozumkendimiz.com DANIŞAN’ları ve cozumkendimiz.com sitesinden yararlanan herkes cozumkendimiz.com ilkelerine saygı duymak ve cozumkendimiz.com kurallarına uymakla yükümlüdür. cozumkendimiz.com kurallarına ve ilgili mevzuata aykırı davranılması halinde cozumkendimiz.com ve hizmet veren DANIŞMAN, danışmanlık hizmetini kesme hakkını sahiptir. 

3.14 cozumkendimiz.com DANIŞANları web uygulaması içinde yer alan profillerini güncellerken ve site üyeliğinin kendilerine tanıdığı hak ve imkânlarını kullanırken yürürlükteki yasal mevzuata, etik kurallara ve üyelik sözleşmesine uygun davranmakla yükümlüdürler. 

3.15 DANIŞMAN, Online Bireysel Danışmanlık ve Online Grup Danışmanlık sürecinde oluşabilecek teknik aksaklıklardan sorumlu değildir. Seans teknik nedenlerle aksarsa eksik kalan ve DANIŞAN’ın ücretini ödemiş olduğu süre daha sonra tamamlanır. 

3.16 cozumkendimiz.com sitesinden okuyucu olarak veya her ne suretle olursa olsun yararlanan tüm ziyaretçiler ve DANIŞAN’lar bu sayfalarda yer alan tüm yükümlülük, cozumkendimiz.com telif kuralları ve yararlanma koşullarını kabul ettiklerini ve bunlara aykırı davranışlarının hukuki ve cezai sorumlulukları gerektireceğini anladıklarını kabul ve taahhüt eder. 

3.17 cozumkendimiz.com sitesinde çalışma, geliştirme, güncelleme yapıldığı takdirde web uygulamasının geçici olarak DANIŞAN ve DANIŞMAN’ların kullanım hakkına zarar vermeden hizmeti durdurma hakkı saklıdır. Aksi durumda öncesinde haberdar etmek üzere tamamen durdurabilme hakkını elinde tutar. DANIŞAN’lar hiçbir surette ücretini ödemiş oldukları hizmeti sonuna kadar kullanmaktan mahrum edilmez. 

3.18 DANIŞAN tarafından yüklenen veriler üyelik sona erdikten hemen sonra kalıcı olarak silinir. DANIŞAN sisteme yüklediği evrakların güvenliğinden ve yedekleme işlemlerinden kendisi sorumludur. 

3.19 DANIŞANlar yasa ve kanun hükmünde kararnameler ile tüm yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi kabul ve taahhüt eder. 

3.20 Online danışmanlık hizmeti gizlilik ilkesine göre gerçekleştirilmektedir. Danışana ait kimlik bilgileri gizli tutulur ve üçüncü şahıslarla paylaşılmaz. Yalnızca savcılık ve emniyet birimi tarafından istenildiği takdirde yetkili makamlarla paylaşılır.

3.21 Sitede duyurulan ücretler daha sonraki bir duyuruya kadar geçerlidir ve herhangi bir zamanda değişebilir. 

3.22 Online danışmanlık saatinde görüntülü, sesli veya mesajlaşma şeklinde yapılacak olan online seansa katılım sağlanmaması durumunda ücret iadesi yoktur. Geç kalınmasının veya cevapsız bırakılmasının sorumluluğu DANIŞANdadır. DANIŞAN bu durumda ek süre isteyemez. 

3.23 Hizmet içeriğinin tamamı telif hakkı, patent, marka tescili ve fikri mülkiyet haklarına tabii yasalar çerçevesinde korunmaktadır. İşbu sözleşmeyi kabul ederek cozumkendimiz.com tarafından aksi ifade edilmedikçe web uygulamasındaki hizmetlerin ve içeriğin bir kısmını ya da tamamını değiştirmeyeceğinizi, kopyalamayacağınızı, kiralamayacağınızı ve satmayacağınızı kabul ve taahhüt etmiş olursunuz. Tüm yazılım ürünleri üzerinde tasarruf ve telif hakları Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu çerçevesinde Kendimiz Danışmanlık’a aittir. 

3.24 Güvenlik ve Gizlilik Politikası gereği, cozumkendimiz.com, Üye (DANIŞAN) tarafından sitenin hatalı kullanımından veya sayfa içeriklerinden doğacak olan hiçbir maddi veya manevi zarardan sorumlu tutulamaz. Doğası gereği internet bağlantılı hizmet veren tüm yazılım ve tüm servislerde %100 güvenlik mümkün olmadığından ve %100 güvenlik vaat edilemeyeceğinden dolayı ‘’cozumkendimiz.com’’ yazılımlarında güvenlik amaçlı her türlü tedbiri aldığını ve zaman içerisinde ortaya çıkabilecek olası eksiklik ve açıkları gidermeyi taahhüt etmekle birlikte cozumkendimiz.com gerek sehven yapılan veya düzenlenen gerekse zaman içerisinde ortaya çıkan ve/veya fark edilemeyen hatalar, eksiklikler ve/veya açıklardan dolayı hiçbir maddi ve manevi zararlardan sorumlu tutulamaz. Kullanıcı, iş bu kullanım şartlarını kabul etmiş sayılır. 

3.25 DANIŞAN’ın işbu sözleşme hükümlerine aykırı hareket etmesi halinde cozumkendimiz.com işbu sözleşmeyi tek taraflı olarak sona erdirebilir. DANIŞAN’a ait kullanıcı hesabı dondurulur ve veriler hemen silinir. 

3.26 Sistemde çerez (cookie/tanımlama bilgileri) kullanıldığını, çerezlerin bir internet sitesinde kullanıcının bilgisayarındaki sabit diskte çerez dosyasına aktarılan bilgi parçaları olduğunu, bunların kullanıcıların cozumkendimiz.com sitesinde gezinmesine olanak sağladığını ve gerektiğinde siteye erişen kullanıcıların ihtiyaçlarına uygun içeriklerin hazırlanmasına yardımcı olmaktadır. 

3.27 cozumkendimiz.com sitesinin kullanımı sırasında kaybolacak ve/veya eksik alınacak mesaj, dosya veya hizmetlerden cozumkendimiz.com sorumlu değildir. 

3.28 cozumkendimiz.com sitesinde satışa sunulan hizmetlerin fiyat ve özellik bilgilerinde hata oluştuğu takdirde cozumkendimiz.com kullanıcıları bilgilendirerek, bu hatayı düzeltecek şekilde hizmet sunabilir veya siparişi iptal edebilir. 

3.29 Online yapılan ödemelerde, kartın hamili haricinde bir başkası tarafından hukuka aykırı şekilde kullanılması halinde 23.02.2006 tarihli 5464 sayılı Banka Kartları ve Kredi Kartları Kanunu ve 10.03.2007 tarihli ve 26458 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Banka Kartları ve Kredi Kartları Hakkında Yönetmelik hükümlerine göre işlem yapılır. 

3.30 cozumkendimiz.com, mekanik, elektronik veya iletişimsel arıza veya bozulma gibi kendi inisiyatifi dışında gerçekleşen nedenlerden kaynaklanan hatalar yüzünden, bu sözleşmede belirtilen yükümlülüklerini yerine getirememekten sorumlu değildir. 

3.31 DANIŞAN, hizmet alımından önce ya da sonra yaptığı, kendisinin ve başkasının can güvenliğini tehlikeye atacak herhangi kusurlu bir eylemden cozumkendimiz.com ve DANIŞMAN değil DANIŞANIN kendisi sorumlu olduğunu kabul ve beyan eder. 

3.32 Danışanların işbu sözleşmede belirlenen koşullara uymamasından dolayı kendilerine veya diğer kullanıcılara gelebilecek zararlardan cozumkendimiz.com sorumlu değildir. 

3.33 Bu sözleşmenin herhangi bir hükmü uygulanamaz veya geçersiz addedilirse, bu geçersizlik sadece bu durum ile sınırlandırılır ve sözleşmenin geri kalan kısmı tamamen geçerliliğini korur. 

3.34 “Mücbir sebep” terimi, doğal afet, isyan, savaş, terör, grev, değişen mevzuat hükümleri, el koyma, iletişim sorunları, altyapı ve internet arızaları, elektrik kesintisi, ekonomik kriz ve kötü hava koşulları da dahil ve fakat bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla, ilgili tarafın makul kontrolü haricinde ve gerekli özeni göstermesine rağmen önleyemediği, kaçınılamayacak olaylar olarak yorumlanacaktır. Hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, taraflar bu sözleşmeden ve projeden kaynaklanan taahhütlerinin herhangi birini geç ifa etme veya ifa etmeme nedeniyle yükümlü değildir. Mücbir sebeplerden birinin oluşması durumunda, bir taraf diğer tarafa 15 (onbeş) gün içinde herhangi bir yolla bildirimde bulunarak Sözleşme hükümlerini askıya alabilir, mücbir sebep halinin üç aydan fazla sürmesi halinde ise taraflar sözleşmeyi feshedebilirler. 

3.35 cozumkendimiz.com her türlü içeriği, uygulama içi hizmetlerini, herhangi bir bildirime gerek duymaksızın, istediği zaman, değiştirme veya silme haklarını saklı tutar. 

3.36 İşbu SÖZLEŞME’den doğabilecek ihtilaflarda T.C. Kanunları geçerlidir. 

3.37 İşbu sözleşmeden kaynaklanan her türlü uyuşmazlıkların çözümünde Bursa Mahkeme ve İcra Dairelerinin yetkili olduğunu taraflar kabul etmişlerdir. 

3.38 Bu sözleşme DANIŞANın sisteme üye olduğu tarihten itibaren üyeliğini sonlandırana kadar geçerlidir.