Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası
İşbu kısa bilgilendirme metni “cozumkendimiz.com ile paylaştığınız şahsınıza ait kişisel verilerinizin ne şekilde kullanılacağını açıklamak ve 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” kapsamındaki haklarınız hakkında sizleri bilgilendirmek amacıyla düzenlenmiştir.

Kişisel Verilerinizi Toplama ve Saklama Amacımız
cozumkendimiz.com faaliyetleri kapsamında, katılımcıların hizmetimizden faydalanabilmesi ve paylaşılan verilerin değerlendirilebilmesi amacıyla kişisel verileri, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), 4857 sayılı İş Kanunu ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu kapsamında yasal yükümlülüklerimiz çerçevesinde kendi sistemimize işliyoruz.

Hizmet verdiğimiz alandan yararlanabilmeniz için, açık rızanıza istinaden kişisel verileriniz, tabi olduğumuz yasal mevzuat (KVKK) kapsamı dışında kullanmamak kaydı ile gerekli tüm bilgi güvenliği önlemlerini alarak işlenecek ve yasal saklama süresince saklanacaktır.

Kişisel Verilerinizi Hangi Kanallardan Topluyoruz ?
cozumkendimiz.com sitesi üzerinden yapmış olduğunuz kayıt aracılığıyla,
Sosyal medya mecraları / Google Formlar üzerinden doldurmuş olduğunuz kayıt formlarından,
E-posta aracılığıyla,
Referanslarınız aracılığıyla,
Bizzat şahsi başvuru ve/veya başvuru formu doldurarak.

Kişisel verileriniz otomatik veya manuel olarak Kendimiz Danışmanlık danışmanları tarafından kontrol edilmekte ve hizmet alınan hosting firması tarafından sağlanan server üzerinde tutulmaktadır.

Kişisel Verileriniz Kimlerle Paylaşılacaktır ?
Kişisel verilerini bizimle paylaşmış olanların bilgileri,  yasal zorunluluk gereğince talep etme yetkisi bulunan kamu kurum ve kuruluşları ile paylaşabilecektir.

Kişisel Verileriniz İle İlgili Haklarınız Nelerdir ?
Kişisel verilerinizin şirketimiz tarafından işlenmesi ile ilgili olarak;
a) Kanun uyarınca, kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme,
b) Kişisel verilerinizin islenmiş̧ olması halinde buna ilişkin bilgi talep etme,
c) Kişisel verilerinizin işlenme amacı ve buna uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
d) Yurt içinde ve yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
e) Kişisel verilerin yanlış̧ işlenmiş̧ olması halinde bunların düzeltilmesini talep etme,
f) Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme,
g) Düzeltme veya silme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
h) İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
i) Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız halinde zararın giderilmesini talep etme haklarınız bulunmaktadır.

Kişisel verilerinizin doğru ve güncel olması önemli olduğu için, değişiklik olması durumunda lütfen bilgilendiriniz.

Kendimiz Danışmanlık ile yukarıda belirtilen vasıtalar ile bilgilerini paylaşan kişisel veri sahibi yukarıda detaylandırılmış olan Kişisel Verilerin Korunması ve Gizlilik Politikası açıklamasını okuduğunu ve kabul ettiğini, kişisel verilerinin işlenmesine ve paylaşılmasına rıza göstermiş sayılacağını gayri kabili rücu beyan kabul ve taahhüt eder.